माझी मुलगी 1 वर्ष आणि 9 महिन्याची आहे. तिने कोणालाही त्यांच्या नावाने बोलवला नाही, मलाही आईम्हणून एकदाही बोल्ली नाही . तिने आतापर्यंत केवळ हाय बाई शब्द वापरल्या आहेत. ती खूप शरारती आहे आणि ती एका ठिकाणी बसत नाही. प्रत्येक वेळी ती इथून- तिथे धावत राहते, कधी कधी ती खुर्चीवरदेखील चढते .मी काय करावे?

Translated to English

My daughter is 1 year and 9 months old. She did not call anyone by their name, I did not even call her a mother. She has used only Hi-word words so far. She is very naughty and she does not sit in one place. Every time she runs around here, sometimes she rides on the chair .What should I do?

Created by
Updated on Nov 06, 2018

health Corner

Answer:
आम्ही सुचवतो की आपण आपल्या मुलीला पुन्हा वारंवार बोलण्यास उत्तेजन दिले पाहिजे. संशोधनाच्या अनुसार, मुले पुनरावृत्ती करणारे शब्द बोलतात, जसे की पापा, मामा, बाबा, दादी, चाचा, त्यासाठी आपण आपल्या मुलीशी या शब्दांची पुनरावृत्ती केली पाहिजे. यामुळे आपल्याला नक्कीच फायदा होईल.

Login or Signup to see Expert's complete response
+ Ask an expert
Varsha Karnad
Proparent
Featured content of the day

Parentoon of the day

Lighter side of parenting

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

24X7 Parents' Partner

Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}