ஆரம்ப கால கர்ப்ப அறிகுறிகள்

Translated to English

Early pregnancy symptoms

Created by
Updated on Jul 15, 2019

child-psychology Corner

Answer:
முதல் அறிகுறி உங்களோட மாதவிடாய் தள்ளிப்போவது. இதுபோக சிலருக்கு வாந்தி, மயக்கம், சோர்வு போன்ற அறிகுறிகளும் இருக்கும்.

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

+ Ask an expert

Always looking for healthy meal ideas for your child?

Get meal plans
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}