இப்போது என் குழந்தைக்கு ஆறு மாதம் நடக்கிறது குழந்தையின் நிறம் இப்போது மாறுகிறது அதை எவ்வாறு சரி செய்வது

Translated to English

Now that my baby is six months old, the child's color changes now and how to fix it

Created by
Updated on Jan 12, 2019

health Corner

Answer:
வணக்கம் ப்ரியா, என்ன நிறத்தில் மாறுகிறது ? நீங்கள் தோலின் நிறத்தை குறிப்பிடுகிறீர்களா ? குழந்தையின் நிறம் என்பது மரபணு சார்ந்தது. அதை நம்மால் மாற்ற முடியாது. ஆனால் குழந்தையின் நிறம் மஞ்சள் நிறமாக மாறினால் மஞ்சள் காமாலையாக இருக்கலாம். வீட்டு வைத்தியம் எதையும் முயற்சி செய்யாதீர்கள். குழந்தை நல மருத்துவரிடம் ஆலோசனை பெறுங்கள்

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

என் மகள் யாரோடும் கதைக்க . பழக பயப்பிடுகிறாள் அதை..

Hi ரம்யா சிவகுமார், அவளின் குணாதிசயமே இப்படியா? அல..

என் மகன் பிறந்து 45 நாட்கள் ஆகிறது. சிறுநீர் கழிக்..

Hi Vanitha R Santhoshkumar, தொற்று இருப்பதற்கான வா..

என் குழந்தைக்கு 4 வயது 11. மாதம் அவளுக்கு அடிக்கடி..

Hi Rathi, அதீத குளிர்காற்று, மாசுள்ள சுற்றுப்புறம்..

என் குழந்தைக்கு பத்து மாதம் நடக்கிறது.. எனக்கு தாய..

வணக்கம் வெண்ணிலா, ஒரு வயது நிரம்பாத குழந்தைக்கு ப..

+ Ask an expert
Varsha Karnad
Proparent

Featured Mombassador

Pregnancy

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

24X7 Parents' Partner

Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}