இரண்டு மாத கர்பமாக இருக்கும் போது ரத்தம் குறைவாக இருந்தால் இரத்தம் ஏற்றினால் தாய்க்கும் குழைத்தாய்க்கும் ஏதாவது பாதிப்பு ஏற்படுமா

Translated to English

If there is less blood during the two months of pregnancy, there will be some damage to the mother's pits if the blood is loaded

Created by
Updated on Sep 05, 2019

health Corner

Answer:
இரத்தம் ஏற்றுவதால் குழந்தைக்கும், தாய்க்கும் எந்த பாதிப்பும் கிடையாது.

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

நான் 6 மாதம் கர்பமாக உள்ளேன் என்னுடைய கால்கள் விக்..

Hi Kaviyarasi Malaravan, வீக்கம் குறையாமல் தொடர்ந்..

கர்ப்பமாக இருக்கும் போது வெள்ளைப் படலாமா?

Hi Abiya, சிறிதளவு இருக்கலாம். ஆனால் நிறம் மாறி இர..

என் மனைவிக்கு செப்டம்பர் மாதம் 12ம் நாள் கடைசி மாத..

Hi Prabhu, கர்ப்பம் தரித்தால் மட்டும் மாதவிடாய் வர..

என் மனைவிக்கு செப்டம்பர் மாதம் 12ம் நாள் கடைசி மாத..

Hi Prabhu,கர்ப்பம் தரித்தால் மட்டும் மாதவிடாய் வரா..

+ Ask an expert

Always looking for healthy meal ideas for your child?

Get meal plans
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}