எனக்கு இது 4வது மாதம் எந்த மாதிரி உணவு சாப்பிடலாம்

Translated to English

Let me eat this 4th month food

Created by
Updated on Feb 20, 2019

health Corner

Answer:
எல்லா சத்துள்ள உணவும் சாப்பிடலாம். உடல் சூட்டை அதிகரிக்கும் உணவுகளை தவிர்க்கவும். காய்கறிகள், பழங்கள், தண்ணீர், மோர் நிறைய சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள்

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

+ Ask an expert

Always looking for healthy meal ideas for your child?

Get meal plans
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}