எனக்கு தாய் பால் குறைவாக உள்ளது அதை அதிகரிக்க நான் அனைத்தையும் முயற்சி செய்து விட்டேன் அதை அதிகரிக்கவெறு வழி உள்ளதா

Translated to English

I have low breast milk. I have tried everything to increase it

Created by
Updated on Jun 25, 2019

nutrition Corner

Answer:
இந்த பதிவுகள் உங்களுக்கு உதவும் என் நம்புகிறேன் http://www.parentune.com/parent-blog/taymaiyin-nilaiyil-unavuttattin-avasiyam/4548 http://www.parentune.com/parent-blog/typpl-atikarippataku-7-vu-kuippuka/4988

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

எனக்கு பால் கொடுக்கும் போது மார்பகம் அதிகமாக வலிக்..

Hi கலையரசி, பால் சுரப்பு குறைவாக உள்ளது என்று எப்..

எனக்கு குறை மதத்தில் குழந்தை பிறந்தது. ஒன்றரை மதம்..

Hi Amutha, நிறைய பூண்டு, சின்ன வெங்காயம், பால் எடு..

எனக்கு தாய்ப்பால் சுரப்பது மிக குறைவாக உள்ளது . க..

Hi Amutha, தாய்ப்பால் அதிகரிப்பதற்கான 7 வீட்டுக் க..

எனது மகளுக்கு 4 மாதம் ஆரம்பம் ஆகிவிட்டது தாய்ப்பா..

வணக்கம் ஜீவா, தாய்ப்பாலை அதிகரிக்க உதவும் ஊட்டச்சத..

+ Ask an expert
Tejal Singh
Proparent
Featured content of the day
Parentoon of the day
Lighter side of parenting

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

24X7 Parents' Partner

Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}