எனக்கு 15 வாரங்கள் ஆகிறது. போலிக் அமிலம் மாத்திரை மட்டுமே இது வரை எடுத்து வருகிறேன். இரும்பு சத்து மாத்திரை எடுக்கவில்லை. மருந்து வமனை போக முடியாத சூழல். என்ன செய்வது

Translated to English

I have 15 weeks. Folic acid pill is only taking it up. Not taking iron pills. An environment where the drug can not go. what to do

Created by
Updated on Apr 15, 2020

health Corner

Answer:
iron & calcium மாத்திரைகள் எடுக்க துவங்கலாம். இரும்புச்சத்து நிறைந்த உணவுகளை சாப்பிடுங்க. உங்கள் மகப்பேறு மருத்துவரிடம் அலைப்பேசியில் தொடர்பு கொண்டு என்ன மாத்திரைகள் சாப்பிட வேண்டும் என்று ஆலோசனை பெற்ற பின் அதை சாப்பிடுங்கள்

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

ஹலோ டாக்டர் என் பெயர் பிரியா நான் எட்டாவது மாத கர்..

Hi Priya, நெஞ்சு சளி என்று சொன்னால் உங்களுக்கு மூ..

எனக்கு குழந்தை பிறந்து 15 நாள் வரை தாய்ப்பால் அதிக..

Hi Amutha, இந்த பதிவுகள் உங்களுக்கு உதவும். http:/..

என் குழந்தைக்க 4் 1/2வயது ஆகிறது சரியாக சாப்பிடுவத..

Hi Sarala, வயதை சரியாக குறிப்பிடுங்கள்

என் மகனுக்கு நான்கு மாதம் .மலம் புளித்த வாடை அடிக்..

Hi கோகிலா, அதே மருந்தை கொடுத்துட்டே இருந்தா சரியாக..

+ Ask an expert

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

24X7 Parents' Partner

Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}