எனக்கு 3மாதம் 2மாதம் என இருந்து பின்பு அபாசன் ஆகிடுச்சு என்ன reason mam

Translated to English

I have 3 months and 2 months and then Abasan what is the reason mam

Created by
Updated on Feb 18, 2020

education Corner

Answer:
மருத்துவரிடம் ஆலோசனை கேளுங்கள். ஒவ்வொருவருக்கும் காரணம் மாறுபடும்

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

எனக்கு 12 வாரம் ஆகிடுச்சு என் குழந்தை எந்த அளவுக்க..

Hi Afrinbyrose, உங்கள் குழந்தை இப்போது 2 -2.5இன்ச..

என் குழந்தைக்கு 2 வயது 2மாதம் நடக்கிறது அவள் எதையு..

Hi Savithasathish, இந்த பதிவுகள் உங்களுக்கு உதவும்..

என் குழந்தை 11/2மாதம் குழந்தை பால் இரவு குடிக்கக்..

Hi Jeni, பாட்டிலை நன்கு மிதமான சூடான தண்ணீரில் சுத..

என் குழந்தை பிறந்து 2மாதம் ஆகிறது தினமும் மலம் கழி..

Hi Rams, நீங்கள் தாய்ப்பால் கொடுப்பவராக இருந்தால்..

+ Ask an expert

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

24X7 Parents' Partner

Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}