எனக்கு7ஸ்கேன் செய்த போது குழந்தைவெய்ட் 947கிராம் அது சரியான வெயிட் தானா குழந்தை வெயிட் கூட என்ன சாப்பிட வேண்டும்

Translated to English

When I had 7 scans the baby weighed 947 grams and it was the perfect weight what to eat even baby weight

Created by
Updated on Apr 08, 2021

education Corner

Answer:
எடை சரியாக உள்ளது. குழந்தை பேரு காலத்தில் கடைசி மூண்று மாதங்களில் நன்றாக எடை கூடும். அதனால் சரியான உணவு உட்கொள்ளவும். வீட்டில் சைய்யும் உணவு வகை போதும். நிறைய பழம் காய்கறி உண்ணுவது நல்லது

Login or Signup to see Expert's complete response
+ Ask an expert

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

24X7 Parents' Partner

Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}