எனது குழந்தைக்கு இடது காதுகளில் கேட்கும் திறன் குறைவாக இருக்கிறது.. கேட்கும் திறன் மேம்படுத்த என்ன செய்வது

Translated to English

My baby has the ability to hear in the left ear ... what to do to improve hearing ability

Created by
Updated on Apr 08, 2019

health Corner

Answer:
3 மாதத்தில் உங்கள் குழந்தையின் காதுகளில் கேட்கும் திறன் குறைவாக இருக்கிறது எப்படி கண்டுப்பிடித்தீர்கள் ? குழந்தை வளர வளர தான் பார்க்கும் திறன், கேட்கும் திறன் வளர்ச்சியடைவது தெரியும். எதை வைத்து நீங்கள் சொல்கிறீர்கள் என்பதை தெளிவாக குறிப்பிடுங்கள்.

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

எனது குழந்தைக்கு தலை வலது புறம் இறங்கியும், இடது ப..

Hi பிறைசூடி விஷ்வா, மருத்துவரை அணுகி ஆலோசனை பெறேவ..

எனது குழந்தைக்கு 8 மாதமாகிறது தண்ணீர் குடிக்க மறுக..

Hi Kiruthika VijayaRaj, தண்ணீர் கண்டிப்பாக கொடுக்க..

எனது குழந்தைக்கு நான்கு மாதங்கள் ஆகிறது.. ஆனால் சத..

Hi Dhivya, குழந்தை நல மருத்துவரை உடனே பார்க்கவும்..

+ Ask an expert

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

24X7 Parents' Partner

Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}