எனது குழந்தைக்கு ஐந்து மாதம் ஆகிறது அவன் ஆய் கருப்பு ‌நிறமாக உள்ளது காரணம்

Translated to English

My baby is five months old because he is black

Created by
Updated on Jan 11, 2019

health Corner

Answer:
வணக்கம் கீதா, உங்கள் குழந்தைக்கு என்ன பால் கொடுக்கிறீர்கள்?, ஏனென்றால் தாய்ப்பால் குடிக்கிற குழந்தைகளை விட ஃபார்முலா பால் குடிக்கிற குழந்தைக்கு மலம்(ஆய்) கருப்பு நிறமாக இருக்க வாய்ப்பிருக்கிறது. தொடர்ந்து கவனித்துப் பாருங்கள். எப்போதும் போல் பால் கொடுத்துப் பாருங்கள். மலத்தில் மாற்றம் ஏற்படலாம். ஒரு சில நாட்களில் சரியாகிவிடும். பயப்படாதீர்கள்.

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

எனது குழந்தைக்கு 3 மாதம் ஆகிறது. Motion சரியாக போக..

Hi Senthil Kumaran, தாய்ப்பால் கொடுப்பதால் நீங்கள்..

எனது மகளுக்கு 6 மாதம் முடிந்து விட்டது. இன்னும் கு..

Hi Avanti, உடனே குழந்தை நரம்பியல் மருத்துவரை சந்தி..

எனது பையனுக்கு 7 மாதம் ஆகிறது. 6 மாதம் வரை முழுமைய..

Hi Dhivya, எதுவும் வராது. நீங்கள் சத்தான உணவுகள் எ..

என் குழந்தைக்கு 2 மாதம் ஆகிறது அவனுக்கு சளி உள்ளதா..

Hi Deepa, வீட்டு வைத்தியம் வெண்ணீர் கொடுங்கள். மரு..

எனது குழந்தை பிறந்து5 மாதம் முடிந்தது. அவன் கண்ணில..

வணக்கம் தீபா, குழந்தையின் கண்ணீர்ப்பையில் அடைப்பு..

+ Ask an expert

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

24X7 Parents' Partner

Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}