எனது குழந்தைக்கு தலை வலது புறம் இறங்கியும், இடது புறம் சற்று கூறாகவும் இருக்கிறது. 9 மாதம் ஆகிறது. இப்போது தலையை அமுக்கலாமா?

Translated to English

My baby is heading to the right hand and slightly on the left. It is 9 months. Let's head now

Created by
Updated on Feb 10, 2019

health Corner

Answer:
மருத்துவரை அணுகி ஆலோசனை பெறேவும்

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

எனது குழந்தைக்கு 9 மாதம் ஆகிறது. ஆனால் அவளுக்கு தல..

Hi பிறைசூடி விஷ்வா, உடனே குழந்தை நரம்பியல் மருத்து..

எனது குழந்தைக்கு இடது காதுகளில் கேட்கும் திறன் குற..

Hi Dhivya, 3 மாதத்தில் உங்கள் குழந்தையின் காதுகளில..

எனது குழந்தைக்கு 3 மாதம் ஆகிறது. Motion சரியாக போக..

Hi Senthil Kumaran, தாய்ப்பால் கொடுப்பதால் நீங்கள்..

எனது குழந்தைக்கு ஐந்து மாதம் ஆகிறது அவன் ஆய் கருப்..

வணக்கம் கீதா, உங்கள் குழந்தைக்கு என்ன பால் கொடுக்..

hiமேடம் எனது பாப்பாவுக்கு தலை மட்டும் சுடகா இருக்க..

Hi Roja Murugan, தொடர்ந்து இவ்வாறு இருந்தால் மருத்..

+ Ask an expert
Varsha Karnad
Proparent

Featured Mombassador

Pregnancy

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

24X7 Parents' Partner

Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}