எனது குழந்தைக்கு தலை வலது புறம் இறங்கியும், இடது புறம் சற்று கூறாகவும் இருக்கிறது. 9 மாதம் ஆகிறது. இப்போது தலையை அமுக்கலாமா?

Translated to English

My baby is heading to the right hand and slightly on the left. It is 9 months. Let's head now

Created by
Updated on Feb 10, 2019

health Corner

Answer:
மருத்துவரை அணுகி ஆலோசனை பெறேவும்

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

+ Ask an expert

Always looking for healthy meal ideas for your child?

Get meal plans
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}