எனது குழந்தைக்கு 1,1/2 வயது ஆகிறது மிகவும் ஒல்லியாக இருக்கிறான். பிறக்கும்போது 3. 1 இடை இருந்தான் .. ஆனால் தற்போது 10. 8 இடை இருக்கிறான்.. சாப்பிடவே மாட்டேங்கிறான் ... என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை...

Translated to English

My baby is 1,1 / 2 years old and is very skinny. At birth 3. 1 interval .. But currently 10. 8 interval .. Eating not eating ... I do not know what to do ...

Created by
Updated on May 04, 2019

health Corner

Answer:
எடை சரியாக இருக்கின்றது. நீங்கள் விளையாட்டு காட்டி திணிக்காமல் ஊட்டி விடுங்கள்.

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

என் குழந்தைக்கு வயது ஒன்று ஆகிறது. எடை 6கிலோ தான்..

Hi Shakila Jaffer, உங்கள் குழந்தை பிறக்கும் போது இ..

என் குழந்தை மிகவும் ஒல்லியாக இருக்கின்றாள் 2வயது ஆ..

Hi Divya Thamarai, இந்த பதிவு உங்களுக்கு உதவும், h..

எனது குழந்தைக்கு 5 ஆம் மாதம் நடந்து கொண்டு இருக்கி..

Hi Dhivya, உங்களுக்கு தாய்ப்பால் நன்றாக சுரக்கிறதா..

எனது குழந்தைக்கு நான்கு மாதங்கள் ஆகிறது.. ஆனால் சத..

Hi Dhivya, குழந்தை நல மருத்துவரை உடனே பார்க்கவும்..

+ Ask an expert

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

24X7 Parents' Partner

Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}