எனது குழந்தைக்கு 146 முறை இதய துடிப்பு உள்ளது ஆணா பெண்ணா மேம்

Translated to English

My baby has a heart rate of 146 times

Created by
Updated on Jun 25, 2019

education Corner

Answer:
மன்னிக்கவும், வேறு கர்ப்ப காலம், குழந்தையுன் உடல்நலம், கல்வி, உளவியல் சார்ந்த கேள்விகளை கேளுங்கள்

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

நான் 6வ வாரம் முடிஞ்சி ஸ்கேன் எடுக்குராப்ப இதய துட..

Hi Nandhini, கவலைப்படாதீர்கள். 6 வார சிசுவின் வளர்..

எனது குழந்தைக்கு 3 மாதம் ஆகிறது. Motion சரியாக போக..

Hi Senthil Kumaran, தாய்ப்பால் கொடுப்பதால் நீங்கள்..

எனது குழந்தைக்கு ஐந்து மாதம் ஆகிறது அவன் ஆய் கருப்..

வணக்கம் கீதா, உங்கள் குழந்தைக்கு என்ன பால் கொடுக்..

+ Ask an expert
Sushmita G
Proparent
Featured content of the day

Parentoon of the day

Lighter side of parenting

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

24X7 Parents' Partner

Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}