எனது குழந்தைக்கு 9 மாதம் ஆகிறது. ஆனால் அவளுக்கு தலை சரியாக நிற்கவில்லை. நான் சைவம். என்ன சாப்பிட்டால் தலை நிற்கும்?

Translated to English

My baby is 9 months old. But her head did not stand right. I'm vegetarian. What will the head stand for?

health Corner
Login or Signup to see Expert's response
+ Ask an expert
Tools

Trying to conceive? Track your most fertile days here!

Ovulation Calculator

Are you pregnant? Track your pregnancy weeks here!

Duedate Calculator

Also Read

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}