எனது குழந்தை 5 நாட்களாக கண்ணை சிமிட்டிக் கொண்டே இருக்கிறாள். அது குணமாக என்ன செய்யவேண்டும்

Translated to English

My baby has been blinking for 5 days. What should be done to heal it

Created by
Updated on Jul 04, 2019

education Corner

Answer:
இப்போதைக்கு அதை பத்தி கவலைப்பட வேண்டாம். அது தொடர்ந்தால் டாக்டரை பாருங்கள்.

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

+ Ask an expert

Always looking for healthy meal ideas for your child?

Get meal plans
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}