எனது குழந்தை 5 நாட்களாக கண்ணை சிமிட்டிக் கொண்டே இருக்கிறாள். அது குணமாக என்ன செய்யவேண்டும்

Translated to English

My baby has been blinking for 5 days. What should be done to heal it

Created by
Updated on Jul 04, 2019

health Corner

Answer:
முதலில் உங்கள் குழந்தை எங்கிருந்து கற்றுக் கொண்டால் என்று கண்டுப்பிடிக்க வேண்டும். இரண்டு வயது குழந்தை என்பதால் அவளை கேட்கலாம். அல்லது கண்ணில் ஏதாவது பிரச்சனை என்றால் கண் மருத்துவரை பார்க்கவும்

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

எனது குழந்தை 5 நாட்களாக கண்ணை சிமிட்டிக் கொண்டே இர..

Hi Rajkavi, இப்போதைக்கு அதை பத்தி கவலைப்பட வேண்டாம..

எனது குழந்தைக்கு 5 ஆம் மாதம் நடந்து கொண்டு இருக்கி..

Hi Dhivya, உங்களுக்கு தாய்ப்பால் நன்றாக சுரக்கிறதா..

எனது குழந்தை பிறந்து5 மாதம் முடிந்தது. அவன் கண்ணில..

வணக்கம் தீபா, குழந்தையின் கண்ணீர்ப்பையில் அடைப்பு..

எனது குழந்தை பிறந்து5 மாதம் முடிந்தது. அவன் கண்ணில..

வணக்கம் தீபா, குழந்தையின் கண்ணீர்ப்பையில் அடைப்பு..

+ Ask an expert
Varsha Karnad
Proparent

Featured Mombassador

Pregnancy

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

24X7 Parents' Partner

Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}