எனது‌ பாப்பாக்கு 5 வயது. ஞாபகம் மறதி அதிகமாக‌ இருக்கிறது. என்ன செய்வது????

Translated to English

My Papa is 5 years old. There is much more to forget. what to do????

Created by
Updated on May 10, 2019

education Corner

Answer:
வல்லாரை கீரை, சத்தான உணவு, பால், மோர், முட்டை கொடுங்கள்.

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

எனது குழந்தைக்கு 5 ஆம் மாதம் நடந்து கொண்டு இருக்கி..

Hi Dhivya, உங்களுக்கு தாய்ப்பால் நன்றாக சுரக்கிறதா..

என் குழந்தைக்கு வயது ஒன்று ஆகிறது. எடை 6கிலோ தான்..

Hi Shakila Jaffer, உங்கள் குழந்தை பிறக்கும் போது இ..

எனது குழந்தைக்கு இடது காதுகளில் கேட்கும் திறன் குற..

Hi Dhivya, 3 மாதத்தில் உங்கள் குழந்தையின் காதுகளில..

.. ஒரு வயது பெண்குழந்தை எனக்கு சாப்பிட்ட உடனே மலம்..

Hi Ritthi, உங்கள் குழந்தை நல மருத்துவரை பார்க்கவும..

+ Ask an expert
Varsha Karnad
Proparent

Featured Mombassador

Pregnancy

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

24X7 Parents' Partner

Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}