எனது‌ பாப்பாக்கு 5 வயது. ஞாபகம் மறதி அதிகமாக‌ இருக்கிறது. என்ன செய்வது????

Translated to English

My Papa is 5 years old. There is much more to forget. what to do????

Created by
Updated on May 10, 2019

education Corner

Answer:
வல்லாரை கீரை, சத்தான உணவு, பால், மோர், முட்டை கொடுங்கள்.

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

என் மகளுக்கு 5 வயது. அவளுடைய வீட்டுப்பாடம் சம்பந்த..

சில பிள்ளைகள் மிகவும் உணர்ச்சிவசப்படுகிறார்கள். அவ..

+ Ask an expert

Always looking for healthy meal ideas for your child?

Get meal plans
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}