எனது மகனுக்கு ஒரு வயது ஆகிறது இன்னும் தவழ வில்லை நடக்கவில்லை

Translated to English

My son is one year old and has not crashed yet

Created by
Updated on Jul 09, 2019

child-psychology Corner

Answer:
உடனே குழந்தை நரம்பியல் மருத்துவரை பார்க்க வேண்டும்.

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

என் குழந்தைக்கு ஒரு வயது ஆக போகிறது இன்னும் நடக்க..

Hi Pavi Ram, குழந்தை நல மருத்துவரை உடனே அணுகவும்...

எனது மகனுக்கு 8 மாதம் ஆகிறது . கடந்த ஒரு மாதமாக என..

Hi Dhivya, ஒரு முறை நின்று மறுபடியும் சுரப்பது சிர..

எனது மகளுக்கு 3 வயது 4 மாதம் ஆகிறது, பள்ளி செல்கிற..

Hi Kalaiyarasi.c, சுடு தண்ணீர், இளம் சூடான காய்கறி..

எனது ஐந்து வயது மகளுக்கு காய்ச்சல் 15 நாட்களுக்கு..

Hi Chitra Saravana, குழந்தை நல மருத்துவரை உடனே பார..

+ Ask an expert

Always looking for healthy meal ideas for your child?

Get meal plans
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}