எனது மகனுக்கு வயிறு உப்பிக்கொண்டு மலம் அடிக்கடி போகின்றது. , என்ன பன்றது

Translated to English

My son is often stunted with stomach. , What is the swallow

Created by
Updated on Mar 27, 2019

health Corner

Answer:
வயிற்றில் பூச்சி இருக்கிறதா என்று மகனின் மலத்தை பரிசோதனை செய்து பாருங்கள். மருத்துவரை அணுகவும்.

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

+ Ask an expert

Always looking for healthy meal ideas for your child?

Get meal plans
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}