எனது மகனுக்கு 1. 5 வயது... இரவில் குளிரின் போதும் போர்வை இன்றி தூங்குகிறான்... குளிர் காலங்களில் இப்படி தூங்குவதால் ஏதும் பிரச்னை வருமா

Translated to English

My son is 1. 5 years old ... he sleeps in the night without any blanket ...

Created by
Updated on Jan 11, 2019

health Corner

Answer:
We are glad that the expert answer was helpful. Would you like to encourage us by rating our App? Rate the app

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

எனது மகனுக்கு 3 வயது ஆகின்றது. உடல் எடை குறைவாக இர..

Hi Dinoshini, இரண்டு கரண்டி சாதத்தில் கொஞ்சம் மிளக..

எனது மகனுக்கு ஒரு வயது ஆகிறது இன்னும் தவழ வில்லை ந..

Hi Kirshanth, உடனே குழந்தை நரம்பியல் மருத்துவரை பா..

எனது மகளுக்கு 1 வயது 2 மாதம் நடக்கிறது இன்று 5 முற..

Hi Kalainila, மருத்துவரை அணுகுவது சிறந்தது

என் மகன் வயது 1 1/2. அடிக்கடி பற்களை நறுநறு என்று..

Hi Hutha, மலம் போகும் போது பூச்சி இருக்கிறதா என்ற..

என் மகளுக்கு3 வயது, அவள் கடுமையான குளிர் அவதிப்படு..

குளிர் மற்றும் இருமல் நீக்கி பல வீட்டு வைத்தியம் ப..

+ Ask an expert
Varsha Karnad
Proparent

Featured Mombassador

Pregnancy

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

24X7 Parents' Partner

Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}