எனது மகனுக்கு 3 வயது 10 மாதமும் ஆகிறது.. அடிக்கடி சளி காய்ச்சல் வந்து கொண்டே இருக்கிறது.. பல டொக்டர்களிடம் காட்டியும் நிரந்தர தீர்வு இல்லை.. 2 வாரம் நன்றாக இருப்பார் அதன் பிறகு சுகயீனம் வந்துவிடும் ..எதனால் அப்படி ???

Translated to English

My son is 3 years old and 10 months .. often cold flu is coming .. There is no permanent solution to many doctors .. 2 weeks will be fine and then sickness will come ..

Created by
Updated on Apr 16, 2019

health Corner

Answer:
Kulandaikku sathaana agaaram,neriya warm water,fruits,vegetables,egg, ellam kodunga,suthamaa vachukonga.

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

+ Ask an expert

Always looking for healthy meal ideas for your child?

Get meal plans
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}