எனது மகளுக்கு முகத்தில் வெள்ளை திட்டுக்கள் உள்ளன. என்ன செய்யலாம்?

Translated to English

My daughter has white patches on the face. What can be done?

Created by
Updated on Jun 04, 2019

health Corner

Answer:
மருத்துவரிடம் குழந்தைக்கு வயிற்றில் பூச்சி இருக்கிறதா? என்று பரிசோதிக்கவும். அவர்கள் பரிந்துரைக்கும் மருந்தை கொடுக்கவும். முகத்தில் தேங்காய் எண்ணெய் தடவி பயத்தம் மாவு அல்லது கடலை மாவு போட்டு கழுவவும்

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

+ Ask an expert

Always looking for healthy meal ideas for your child?

Get meal plans
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}