எனது மகளுக்கு முகத்தில் வெள்ளை திட்டுக்கள் உள்ளன. என்ன செய்யலாம்?

Translated to English

My daughter has white patches on the face. What can be done?

Created by
Updated on Jun 04, 2019

health Corner

Answer:
மருத்துவரிடம் குழந்தைக்கு வயிற்றில் பூச்சி இருக்கிறதா? என்று பரிசோதிக்கவும். அவர்கள் பரிந்துரைக்கும் மருந்தை கொடுக்கவும். முகத்தில் தேங்காய் எண்ணெய் தடவி பயத்தம் மாவு அல்லது கடலை மாவு போட்டு கழுவவும்

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

எனது ஐந்து வயது மகளுக்கு காய்ச்சல் 15 நாட்களுக்கு..

Hi Chitra Saravana, குழந்தை நல மருத்துவரை உடனே பார..

குழந்தையின் முகத்தில் வெள்ளை வெள்ளையாக உள்ளது என்ன..

வணக்கம் பாத்திமா, குழந்தையின் வயது குறிப்பிடவில்லை..

எனது மகளுக்கு வலது கண்ணில் இருந்து கண்ணீர் மற்றும்..

வணக்கம் ராதா, குழந்தையின் வயதை குறிப்பிடவில்லை. க..

குழந்தைக்கு முகத்தில் வெள்ளை வெள்ளையாக உள்ளது

வணக்கம் பாத்திமா, குழந்தையின் வயது குறிப்பிடவில்லை..

+ Ask an expert
geetika
Proparent
Featured content of the day

Parentoon of the day

Lighter side of parenting

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

24X7 Parents' Partner

Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}