எனது மகளுக்கு 1 வயது 2 மாதம் நடக்கிறது இன்று 5 முறை சளியுடன் கூடிய மலமாக இருந்தது, நேற்று 3 முறை இருந்தது, மருத்துவரை அணுக வேண்டுமா?

Translated to English

My daughter is going to be 1 year old 2 months ago today was 5 times mucus, yesterday was 3 times, need a doctor?

Created by
Updated on Feb 06, 2020

health Corner

Answer:
மருத்துவரை அணுகுவது சிறந்தது

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

எனது ஐந்து வயது மகளுக்கு காய்ச்சல் 15 நாட்களுக்கு..

Hi Chitra Saravana, குழந்தை நல மருத்துவரை உடனே பார..

எனது மகனின் வயது 2 மாதம். அவருக்கு 2hour ஒரு முறை..

Hi கிரிஜா சதீஷ்காந்த், பசிக்கு அழும்பொது மட்டும்..

எனது மகளுக்கு 6 வது மாதம் நடக்கிறது 5கிலோ தான் இரு..

Hi தமிழ், இதுவே சரியான எடை தான். எடையை அதிகரிக்க அ..

+ Ask an expert
Varsha Karnad
Proparent

Featured Mombassador

Pregnancy

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

24X7 Parents' Partner

Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}