எனது மகளுக்கு 152 நாட்கள் நடக்கிறது.. அவளுக்கு திட உணவுகளை ஆரம்பிக்களாமா???

Translated to English

My daughter is going for 152 days. Will she start solid foods ???

Created by
Updated on May 20, 2019

health Corner

Answer:
Yes you can.

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

எனது மகளுக்கு 6 வது மாதம் நடக்கிறது 5கிலோ தான் இரு..

Hi தமிழ், இதுவே சரியான எடை தான். எடையை அதிகரிக்க அ..

எனது மகளுக்கு 82 நாட்கள் ஆகின்றது பால் வயிறு நிறைய..

Hi Suganya, உங்களுக்கு தாய்ப்பால் நன்றாக சுரக்கிறத..

எனது குழந்தைக்கு 3வது மாதம் நடக்கிறது, அவள் பனிக்க..

Hi Absara, 3 மாதம் தொடர்ந்து சளி இருப்பதால் மருத்த..

+ Ask an expert

Always looking for healthy meal ideas for your child?

Get meal plans
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}