எனது மகளுக்கு 206 நாட்கள் நடக்கிறது.. காரட், ஆப்பிள் ஆவியில் வேக வைத்து மசித்து தருகிறோம்.. அதேபோல பீட்ரூட், உருளைக்கிழங்கு வேக வைத்து தரலாமா??

Translated to English

My daughter has been going on for 206 days.

Created by
Updated on Jul 13, 2019

health Corner
Login or Signup to see Expert's response
+ Ask an expert

Always looking for healthy meal ideas for your child?

Get meal plans

Also Read

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}