எனது மகளுக்கு 206 நாட்கள் நடக்கிறது.. காரட், ஆப்பிள் ஆவியில் வேக வைத்து மசித்து தருகிறோம்.. அதேபோல பீட்ரூட், உருளைக்கிழங்கு வேக வைத்து தரலாமா??

Translated to English

My daughter has been going on for 206 days.

Created by
Updated on Jul 13, 2019

health Corner

Answer:
Kudukalaam.

Login or Signup to see Expert's complete response
+ Ask an expert
Zara
Proparent
Featured content of the day

Parentoon of the day

Lighter side of parenting

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

24X7 Parents' Partner

Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}