எனது முதல் மகனுக்கு 3 வயதாகிறது. இரண்டாவது மகன் பிறந்து 1 மாதம் ஆகிறது. இரண்டாவது பையன் பிறந்த பிறகு முதல் பையன் ரொம்ப சேட்ட பண்ணுறான். எல்லார்கூடவும் சண்டை போடுறான் அடிக்கிறான் திட்டுறான் சொன்ன பேச்சைக் கேட்க மாட்டான். அவன எப்படி நான் வழிநடத்த வேண்டும். ?

Translated to English

My first son is 3 years old. The second son is born 1 month. After the second boy was born, the first boy is very much ready to go. He sticks to the fight and does not listen to him. How should I lead him? ?

Created by
Updated on Jun 07, 2019

child-psychology Corner

Answer:
முதல் குழந்தையுடன் அதிக நேரம் செலவிடுங்கள். பொறுமையாக அவனிடம் நல்ல குழந்தைகள் இப்படி செய்ய மாட்டார்கள். நீ நல்ல குழந்தை என்று பொறுமையாக சொல்லுங்கள். அவனை அதிகம் பாராட்டுங்கள்.

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

எனது மகன் மூத்த பையன் கொஞ்சம் செல்லம் கொடுத்ததால்..

Hi Saranyakarthik, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கண்டிப்பை காட்..

எனது மகனுக்கு 8 மாதம் ஆகிறது . கடந்த ஒரு மாதமாக என..

Hi Dhivya, ஒரு முறை நின்று மறுபடியும் சுரப்பது சிர..

எனக்கு இரண்டாவது மாதம் நடக்கிறது. என் வயிறு இறுக்..

மலச்சிக்கல் பிரச்சனையை சமாளிக்க, நீங்கள் உங்கள் உ..

என் இரண்டாவது மாதம் நடக்கிறது. என் வயிறு இறுக்கமாக..

மலச்சிக்கல் பிரச்சனையை சமாளிக்க, நீங்கள் உங்கள் உண..

+ Ask an expert
Tejal Singh
Proparent
Featured content of the day
Parentoon of the day
Lighter side of parenting

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

24X7 Parents' Partner

Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}