எனது 3 வயது குழந்தை அடிக்கடி வாந்தி எடுக்கிறான்

Translated to English

My 3-year-old child is often vomiting

Created by
Updated on Mar 23, 2019

health Corner

Answer:
Hi பியுலா, வயிற்றில் பூச்சி இருக்கலாம். உணவு சாப்பிடும் முன் கைகளை சுத்தமாக கழுவ வேண்டும். தொடர்ந்து...

Login or Signup to see Expert's complete response
+ Ask an expert

Always looking for healthy meal ideas for your child?

Get meal plans

Also Read

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}