என்னுடைய குழந்தைக்கு 5 மாதங்கள் ஆகின்றன. அவள் தினமும் பச்சை நிறத்தில் ஆய் போகிறாள்.. இதற்கு நான் மருத்துவரை அனுக வேண்டுமா? இல்லை வேறு ஏதேனும் வீட்டு மருந்து உள்ளதா?

Translated to English

My baby is 5 months old. She's going green every day. Should I get a doctor for this? No. Is there any other home medicine?

Created by
Updated on Aug 09, 2019

health Corner

Answer:
pLEASE SEE YOUR DOCTOR.

Login or Signup to see Expert's complete response
+ Ask an expert
Varsha Karnad
Proparent

Featured Mombassador

Pregnancy

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

24X7 Parents' Partner

Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}