என்னுடைய குழந்தை பிறக்கும் போது 2. 100 grm மட்டுமே இருந்தாள். அவள் வெகுவாக எடை அதிகரிக்க என்ன செய்ய வேண்டும்?

Translated to English

My baby was only 2.100 grm when she was born. What should she do to greatly increase her weight?

Created by
Updated on May 01, 2019

health Corner

Answer:
Breast milk for 6 months,warm water,after completion of 3 months,soild food sathu maavu kanji,after 5 months idli,rice with dhall,mashed vegetables,fruits,all can be given.

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

madam எனது குழந்தைக்கு 10 மாதம் ஆகின்றது 7 Kg இருக..

Hi Kausalya, குழந்தைக்கு ஒருவயது ஆகும் வரை காத்திர..

எனது குழந்தைக்கு 1 வருடம் முடிந்து 3 மாதம் ஆகின்றத..

Hi Kausalya,குழந்தையே எடுத்து சாப்பிடுவது நல்லது த..

என் மகள் 1 மாத குழந்தை... வாயு செல்லும் போது மிகவு..

வணக்கம் அஞ்சலி, ஆரம்ப காலத்தில் பிறந்த குழந்தைகள்..

என்னுடைய குழந்தை பிறந்து 2மாதம் 2நாள்கள் ஆகிறது..

Hi Mariselvi Tamilvel, உங்கள் குழந்தை பிறக்கும் போ..

+ Ask an expert
Varsha Karnad
Proparent

Featured Mombassador

Pregnancy

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

24X7 Parents' Partner

Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}