என்னுடைய 6 மாதக் குழந்தை urine pona இடத்தில் கறுப்பு நிற கட்டெறும்பு வருகிறது எல்லா குழந்தைகளுக்கும் வருமா இல்ல sugar இருக்குமா அப்படி இருந்தால் என்ன செய்வது எனக்கு பயமா இருக்கு யாராவது help pannunga pls

Translated to English

My 6-month-old baby is getting blackheads in urine pona

Created by
Updated on Oct 08, 2019

health Corner

Answer:
உடனே மருத்துவரை பாருங்கள். தாமதிக்காதீர்கள்

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

என் 9 மாத குழந்தை சிறுநீர் கழித்த இடத்தில் கறுப்பு..

Hi Jeevi, எறும்பு வருவதற்கு வேறு காரணமாக கூட இருக்..

எனக்கு தற்போது ஆறுமாதம் ஆகிறது வயிறு தொரியவே இல்லை..

Hi Kayathri, எல்லோருக்கும் ஒரே மாதிரி வயிறு தெரிய..

எனக்கு குழந்தை பிறந்து 75 நாட்கள் ஆகிறது (c sectio..

Hi Sakthi, நீங்கள் தாய்ப்பால் கொடுப்பவராக இருந்தால..

மேடம் எனது குழந்தை இரண்டு மூன்று நாட்களாக தலையை நோ..

Hi Lavanya, குழந்தை அ்அப்படி செய்யும் போது உங்களை..

எனது கர்ப்பவாரம் 33 எனக்கு எந்த குழந்தை என்று எப்ப..

Hi Mythili, மன்னிக்கவும் இதற்கு பதிலளிக்க இயலாது...

+ Ask an expert

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

24X7 Parents' Partner

Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}