என் ஒரு வார குழந்தை மூச்சை வேகமாக இழுத்து இழுத்து விடுகிறாள் அது ஏன் எனக்கு பயமாக இருகிரது

Translated to English

My one week old child is pulling my breath away and why is it so scary?

Created by
Updated on Apr 02, 2019

child-psychology Corner

Answer:
குழந்தை நல மருத்துவரை உடனே பார்க்கவும்.

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

என் பெயர் பார்வதி எனக்கு 7வயசு குழந்தை இருக்கு அது..

Hi பார்வதி, பூச்சி இருக்கிறதா என்று motion test எட..

.. ஒரு வயது பெண்குழந்தை எனக்கு சாப்பிட்ட உடனே மலம்..

Hi Ritthi, உங்கள் குழந்தை நல மருத்துவரை பார்க்கவும..

என் ஒரு மாத குழந்தை சரியாக தூங்கவில்லை ஒரு மணி நேர..

Hi Jothi, குழந்தைக்கு பால் பற்றவில்லை. குழந்தையின்..

என் எட்டு மாத பெண் குழந்தை இரவில் என்றாவது ஒரு நாள..

Hi Divya Arun, சிறுநீர் கழிக்கும் போது எரிச்சல் இ..

+ Ask an expert
Haritima Pandey
Proparent
Featured content of the day

Parentoon of the day

Lighter side of parenting

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

24X7 Parents' Partner

Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}