என் குழந்தைக்கு ஐந்து மாதங்கள் ஆகிறது. அவனின் வாயிலிருந்து உமிழ்நீர் வடிந்து கொண்டே இருக்கிறது.. அது எதனால்?.. அதனை நிறுத்த ஏதேனும் வழிகள் உண்டா?அல்லது மருத்துவரை அணுக வேண்டுமா?

Translated to English

My baby is five months old. The saliva is coming out of his mouth. What is it? .. Is there any way to stop it?

Created by
Updated on Aug 06, 2019

nutrition Corner

Answer:
மருத்துவரை அணுகவும்

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

+ Ask an expert

Always looking for healthy meal ideas for your child?

Get meal plans
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}