என் குழந்தைக்கு ஒரு வயது ஆக போகிறது இன்னும் நடக்க வில்லை பல் வரவில்லை

Translated to English

My baby is going to become an adult and has not yet come to the dentist

Created by
Updated on May 31, 2019

child-psychology Corner

Answer:
குழந்தை நல மருத்துவரை உடனே அணுகவும்.

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

எனது மகனுக்கு ஒரு வயது ஆகிறது இன்னும் தவழ வில்லை ந..

Hi Kirshanth, உடனே குழந்தை நரம்பியல் மருத்துவரை பா..

என் baby ku 10months ஆகுது இன்னும் கவல வில்லை ஏன்

Hi Rajeswari, 10 மாதம் முடிந்துவிட்டால் குழந்தை நல..

எனது குழந்தைக்கு வயது 6மாதங்கள். இருமல் ,சளி ஆக இர..

வணக்கம் மெரின், வெண்ணீர் கொடுங்க, ஒமம் தண்ணீர்..

என் குழந்தைக்கு 4 மாதம் ஆகிறது. இன்னும் குப்புற வி..

Hi கவிரகு, இன்னும் ஒரு மாதம் காத்திருக்கவும்.

+ Ask an expert
Haritima Pandey
Proparent
Featured content of the day
Parentoon of the day
Lighter side of parenting

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

24X7 Parents' Partner

Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}