என் குழந்தைக்கு வயது ஒன்று ஆகிறது. எடை 6கிலோ தான் இருக்கிறாள். என்ன செய்வது

Translated to English

My baby is getting older. She weighs 6 kg. what to do

Created by
Updated on Dec 19, 2019

health Corner

Answer:
உங்கள் குழந்தை பிறக்கும் போது இருந்த இடையை குறிப்பிடுங்கள். அதை பொறுத்துதான் ஒரு வயதில் உங்கள் குழந்தை எவ்வளவு எடை இருக்க வேண்டும் என்று சொல்ல முடியும். உங்கள் குழந்தையின் எடை உயர வேண்டுமென்றால் இந்த பதிவில் வரும் உணவுகளை நீங்கள் முயற்சி செய்யலாம். http://www.parentune.com/parent-blog/accattua-uavuka-uavu-paakkaka/4776

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

என் குழந்தை 45 நாள் ஆகிறது. எடை குறைவாக உள்ளான்...

வணக்கம் ராஜேஸ்வரி, குழந்தையின் பிறந்த எடையை குறிப்..

எனது மகளுக்கு 6 வது மாதம் நடக்கிறது 5கிலோ தான் இரு..

Hi தமிழ், இதுவே சரியான எடை தான். எடையை அதிகரிக்க அ..

என் குழந்தைக்கு 4 மாதம் ஆகிறது. இன்னும் குப்புற வி..

Hi கவிரகு, இன்னும் ஒரு மாதம் காத்திருக்கவும்.

என் குழந்தைக்கு 2 வயது2 மாதம் ஆகிறது மாட்டு பால் த..

Hi Sarala, கவலை வேண்டாம், மெல்ல மெல்ல டம்ளரில் கொட..

என் மகளுக்கு ஒன்றை வயது ஆகிறது ஒல்லியா இருக்குறா க..

Hi Sumathi, ஒல்லியாக இருந்தாலும் ஆரோக்கியமாக இருந்..

+ Ask an expert

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

24X7 Parents' Partner

Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}