என் குழந்தைக்கு 2 மாதம் ஆகிறது அவனுக்கு சளி உள்ளதால் மூச்சு விட கஷ்டம் ஆக உள்ளது வீட்டு வைத்தியம் ஏதும் உள்ளதா?

Translated to English

My baby is 2 months old and has difficulty breathing because he has colds. Is there any home remedy?

Created by
Updated on Jan 12, 2019

health Corner

Answer:
வீட்டு வைத்தியம் வெண்ணீர் கொடுங்கள். மருத்துவரை அணுகவும்.

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

குழந்தைக்கு 11 மாதம் ஆகிறது சளி, இருமல் .இரவில் ம..

Hi Pavithra Manigandan, இந்த பதிவு உங்களுக்கு உதவு..

என் குழந்தைக்கு 70நாட்கள் ஆகிறது இத்தோடு 2முறை சளி..

Hi Dharani, வீட்டு வைத்தியம் வென்ணீர் கொடுக்கலாம்...

என் பெண் குழந்தைக்கு 4மாதம் ஆகிறது சிறுநீர் தொற்று..

Hi Anusuya, நிறைய தண்ணீர் கொடுக்கவும். சிறுநீர் போ..

என் குழந்தைக்கு 1வயது 2மாதம் ஆகிறது. கடந்த இரண்டு..

Hi சிவா, இன்னும் ஒரு நாள் நீடித்தால் உடனே மருத்துவ..

+ Ask an expert

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

24X7 Parents' Partner

Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}