என் குழந்தைக்கு 2 வயது2 மாதம் ஆகிறது மாட்டு பால் தான் குடிக்ககிறால் டப்பாவில் தான் குடிக்ககிறால் அது சரியா? மறப்பதற்கு என்ன செய்ய?

Translated to English

My baby is 2 years old and 2 months old and drinking cow's milk is just okay if you drink it in the tapa What to do to forget?

Created by
Updated on Jun 26, 2019

health Corner

Answer:
கவலை வேண்டாம், மெல்ல மெல்ல டம்ளரில் கொடுக்க பழக்குங்கள். அவர்களுக்கு பிடித்தமாதிரி வண்ணங்கள் கொண்ட, ஏதாவது படங்கள் போட்ட கண்ணை கவரும் கிளாஸ் வாங்கி முயற்சி செய்யுங்கள். வற்புறுத்தாதீர்கள். டம்ளரில் குடிக்கும் மற்ற குழந்தைகளை சுட்டிக்காட்டி உங்கள் குழந்தையிடம் சொல்லுங்கள்.

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

என் குழந்தைக்கு வயது ஒன்று ஆகிறது. எடை 6கிலோ தான்..

Hi Shakila Jaffer, உங்கள் குழந்தை பிறக்கும் போது இ..

என் குழந்தை பிறந்து 4 மாதம் ஆகிறது தாய் பால் மட்டு..

Hi Aishu, 4 மாத குழந்தைகள் ஒரு நாளில் 5 முறையாவது..

என் இரண்டாவது குழந்தை பெண் 9 மாதம் ஆகிறது ஒரு கண்ண..

Hi Vijikalai, ஒரு கண்ணில் மட்டும் நீர் வருவது கண்..

என் குழந்தைக்கு 8 மாதம் ஆகிறது. அவள து மார்பு காம்..

Hi Pon, உடனே குழந்தை நல மருத்துவரை அணுகவும்

+ Ask an expert

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

24X7 Parents' Partner

Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}