என் குழந்தைக்கு 4 மாதம் ஆகிறது. இன்னும் குப்புற விழவில்லை. என்ன செய்வது.

Translated to English

My baby is 4 months old. Still not falling off. what to do.

Created by
Updated on May 14, 2019

child-psychology Corner

Answer:
இன்னும் ஒரு மாதம் காத்திருக்கவும்.

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

என் மகனுக்கு நான்கு மாதம் ஆகிறது. இன்னும் குப்புறவ..

Hi Dhanam, குழந்தையின் எடை அதிகமாக இருந்தால் குப்ப..

என் மகளுக்கு 6 மாதம் முடிந்து விட்டது. இன்னும் குப..

Hi Avanti, திட உணவுகளான மசித்த பருப்பு சாதம், வேக..

என் மகளுக்கு 6 மாதம் முடிந்து விட்டது இன்னும் குப்..

Hi Avanti, திட உணவுகளான மசித்த பருப்பு சாதம், வேக..

7 மாதம் ஆகிறது என் பையன் குப்புற விழவில்லை

Hi Jas, குழந்தை நரம்பியல் மருத்துவரை உடனே சந்திக்க..

+ Ask an expert

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

24X7 Parents' Partner

Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}