என் குழந்தைக்கு 4 வயது 11. மாதம் அவளுக்கு அடிக்கடி தொண்டையில் புண் வருகிறது உடனே காய்ச்சல் வருகிறது எப்படீ சரி செய்வது வராமல் தடுக்க வழிழுறையை தெரியபடுத்தவும்

Translated to English

My baby is 4 years old 11. She has sore throat frequently and has fever almost immediately.

Created by
Updated on Dec 14, 2019

health Corner

Answer:
அதீத குளிர்காற்று, மாசுள்ள சுற்றுப்புறம், உடல் நீர்வறட்சி, ஒவ்வாமை போன்ற பல காரணங்களால் ஏற்படலாம். ஆரம்பத்திலேயே மருத்துவரிடம் காட்டி அது அலர்ஜியா அல்லது புண்ணா என கண்டறிந்து சிகிச்சை கொடுங்கள்.

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

என் குழந்தைக்கு சளி இருப்பது போல் சத்தம் வருகிறது..

Hi Radhika, சளி இல்லை. கவலை வேண்டாம். குழந்தை தாய்..

எனது ஐந்து வயது மகளுக்கு காய்ச்சல் 15 நாட்களுக்கு..

Hi Chitra Saravana, குழந்தை நல மருத்துவரை உடனே பார..

என் குழந்தை 10 மாதம், அடிக்கடி வயிற்றுப்போக்கு, அ..

Hi Priya, பல் முளைத்தால் வயிற்றுப் போக்கு வரும் இத..

குழந்தைக்கு 9 மாதம் வருவதற்கு வெள்ளை முடி வருகிறது..

Hi Umaselvaraj, நன்றாக பரிசோதித்துப் பாருங்கள். ஊர..

இப்போது என் குழந்தைக்கு ஆறு மாதம் நடக்கிறது குழந்த..

வணக்கம் ப்ரியா, என்ன நிறத்தில் மாறுகிறது ? நீங்கள..

+ Ask an expert

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

24X7 Parents' Partner

Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}