என் குழந்தை 5மாதம் முடிந்தது சரியாக தூங்க மாட்டீங்கரா ஏன்?

Translated to English

Why did not my baby sleep for 5 months?

Created by
Updated on Feb 16, 2019

health Corner

Answer:
குழந்தைக்கு சாப்பாடு நிறைவாக கொடுக்க வேண்டும். இரவில் சரியாக செரிமானம் ஆகவில்லை என்றாலும் குழந்தை சரியாக தூங்காது.

Login or Signup to see Expert's complete response
+ Ask an expert
Haritima Pandey
Proparent
Featured content of the day

Parentoon of the day

Lighter side of parenting

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

24X7 Parents' Partner

Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}