என் குழந்தை 9 மாதம் ஆகிறது. அவன் எடை 6. 500 தான் இருக்கிறது.. இது சரியான எடையா?..

Translated to English

My baby is 9 months old. He's weighing 6.00.Is it worth it? ..

Created by
Updated on May 14, 2019

nutrition Corner

Answer:
இது சரியான எடை தான்.

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

என் பெண் குழந்தைக்கு 10 மாதம் ஆகிறது. உடல் எடை 7...

வணக்கம் ஹெலன், குழந்தை பிறந்த போது உள்ள எடையை குற..

என் குழந்தை 9 மாதம் ஆகிறது அவளுடைய எடை 6. 48 மட்டு..

Hi Mahadevi, பிறந்த எடையை குறிப்பிடுங்கள்

எனது மகள் பிறந்து 50நாட்கள் ஆகிறது அவளது எடை இப்போ..

வணக்கம் யாமினி, இந்திய குழந்தைகள் பிறக்கும் பொழுது..

என் குழந்தை 45 நாள் ஆகிறது. எடை குறைவாக உள்ளான்...

வணக்கம் ராஜேஸ்வரி, குழந்தையின் பிறந்த எடையை குறிப்..

+ Ask an expert

Always looking for healthy meal ideas for your child?

Get meal plans
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}