என் பொண்ணுகு 7வயசு ஆகுது எடை கம்மியா இருக்கு

Translated to English

My son is 7 years old

Created by
Updated on Apr 05, 2019

nutrition Corner

Answer:
எடையை சரியாக குறிப்பிட்டால் தான் எடை குறைவா என்று பதில் சொல்ல முடியும். 12 முதல் 18 கிலோ இருந்தால் அதுவே போதுமானது

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

+ Ask an expert

Always looking for healthy meal ideas for your child?

Get meal plans
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}