என் மகனுக்கு ஐந்து வயது ஆகிறது இரண்டு மூன்று நாட்களுக்கு ஒருமுறை மலம் கழிக்கிறான் இது நல்லதா கெட்டதா

Translated to English

My son is five years old, and this is a bad thing for two or three days

Created by
Updated on Jun 09, 2019

health Corner
Login or Signup to see Expert's response
+ Ask an expert

Always looking for healthy meal ideas for your child?

Get meal plans

Also Read

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}