என் மகனுக்கு 5 மாதம் அகிறது. திட உணவுகள் கொடுக்கலாமா? என்ன உணவுகள் கொடுக்கலாம். அவன் அதிகமாக விரல் சப்புகிறான். என்ன செய்வது.

Translated to English

My son gets 5 months. Can you give solid foods? What foods can be given He is very swallowing. what to do.

Created by
Updated on Jun 08, 2019

health Corner

Answer:
விரல் சப்புவதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம். திட உணவு கொடுக்கலாம். காலையில் இட்லி அல்லது சத்து மாவுக் கஞ்சி, மதியம்- சாதம், பருப்பு வேகவைத்த காய்கறிகள் கொடுக்கலாம். காய்கறி சூப் கொடுக்கலாம். இரவு- இட்லி அல்லது சத்து மாவுக் கஞ்சி

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

என் மகனுக்கு நான்கு மாதம் ஆகிறது. இன்னும் குப்புறவ..

Hi Dhanam, குழந்தையின் எடை அதிகமாக இருந்தால் குப்ப..

வணக்கம். என் குழந்தைக்கு 4 மாதம் ஆகின்றது. அவன் நன..

Hi Dhivya, உங்களுக்கு தாய்ப்பால் நன்றாக சுரக்கிறது..

என் மகனுக்கு 8மாதம் ஆகிறது விரல் சூப்புகிறான் நிறு..

Hi Karunya, தானாகவே நின்றுவிடும். கவலைப்பட வேண்டாம..

என் மகளுக்கு 3 மாதம் ஆகிறது. எப்போது பிற உணவுகள் க..

Hi கவிரகு, இப்போதைக்கு தாய்ப்பால் மட்டுமே போதுமானத..

என் மகளுக்கு 6 மாதம் முடிந்து விட்டது. இன்னும் குப..

Hi Avanti, திட உணவுகளான மசித்த பருப்பு சாதம், வேக..

+ Ask an expert
Varsha Karnad
Proparent

Featured Mombassador

Pregnancy

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

24X7 Parents' Partner

Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}