என் மகனுக்கு 8 மாதம் ஆகிறது காது வலி வருகிறது என்ன செய்ய வேண்டும்

Translated to English

My son is 8 months and what should be done with ear pain

Created by
Updated on Feb 02, 2019

health Corner

Answer:
உடனே மருத்துவரை அணுகவும்.

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

என் மகனுக்கு 8மாதம் ஆகிறது விரல் சூப்புகிறான் நிறு..

Hi Karunya, தானாகவே நின்றுவிடும். கவலைப்பட வேண்டாம..

என் குழந்தைக்கு 8 மாதம் ஆகிறது. அவள து மார்பு காம்..

Hi Pon, உடனே குழந்தை நல மருத்துவரை அணுகவும்

எனக்கு இப்பொழுது ஏழாவது மாதம் இடுப்பு வலி உடம்பு..

Hi Juds, நிறைய சத்துள்ள உணவை சாப்பிடுங்கள். உட்கார..

எனது மகனுக்கு 8 மாதம் ஆகிறது . கடந்த ஒரு மாதமாக என..

Hi Dhivya, ஒரு முறை நின்று மறுபடியும் சுரப்பது சிர..

என் மகனுக்கு நான்கு மாதம் ஆகிறது. இன்னும் குப்புறவ..

Hi Dhanam, குழந்தையின் எடை அதிகமாக இருந்தால் குப்ப..

+ Ask an expert
Namrata
Proparent
Featured content of the day

Parentoon of the day

Lighter side of parenting

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

24X7 Parents' Partner

Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}