என் மகன் பிறந்து 45 நாட்கள் ஆகிறது. சிறுநீர் கழிக்கும் போது மிகவும் கஷ்டப்படுகிறான். சிறுநீர் கழிக்கும் போது அழுகிறான். எதனால் அப்படி ஆகிறது? . சரி செய்ய என்ன செய்வது?.

Translated to English

It is 45 days since my son was born. Feeling overwhelmed while urinating. Crying while urinating. Why is that so? . What to do?

Created by
Updated on Jul 15, 2019

child-psychology Corner

Answer:
உங்க குழந்தைக்கு தொற்று ஏற்பட்டு இருக்கலாம். உடனே குழந்தைகள் நல மருத்துவரை பாருங்க.

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

என் மகன் பிறந்து 45 நாட்கள் ஆகிறது. சிறுநீர் கழிக்..

Hi Vanitha R Santhoshkumar, தொற்று இருப்பதற்கான வா..

என் மகன் பிறந்து 45 நாட்கள் ஆகிறது. சிறுநீர் கழிக்..

Hi Vanitha R Santhoshkumar, தொற்று இருப்பதற்கான வா..

என் மகன் பிறந்து 40 நாட்கள் ஆகிறது. திடீரென்று பயங..

Hi Lakshmi, வயிற்று வலி இருக்கிறதா அல்லது படுக்கைய..

என் மகள் 1 மாத குழந்தை... வாயு செல்லும் போது மிகவு..

வணக்கம் அஞ்சலி, ஆரம்ப காலத்தில் பிறந்த குழந்தைகள்..

+ Ask an expert
Varsha Karnad
Proparent

Featured Mombassador

Pregnancy

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

24X7 Parents' Partner

Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}