என் மகன் பிறந்து 45 நாட்கள் ஆகிறது. சிறுநீர் கழிக்கும் போது மிகவும் கஷ்டப்படுகிறான் மற்றும் அழுகிறான். எதனால் அப்படி ஆகிறது? சரி செய்ய என்ன செய்வது?.

Translated to English

It is 45 days since my son was born. He is very troubled and crying while urinating. Why is that so? What to do?

Created by
Updated on Jul 15, 2019

child-psychology Corner

Answer:
தொற்று இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது, குழந்தை நல மருத்துவரிடம் உடனே காண்பிக்க வேண்டும்

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

என் மகன் பிறந்து 45 நாட்கள் ஆகிறது. சிறுநீர் கழிக்..

Hi Vanitha R Santhoshkumar, உங்க குழந்தைக்கு தொற்..

என் மகன் பிறந்து 45 நாட்கள் ஆகிறது. சிறுநீர் கழிக்..

Hi Vanitha R Santhoshkumar, தொற்று இருப்பதற்கான வா..

என் மகன் பிறந்து 40 நாட்கள் ஆகிறது. திடீரென்று பயங..

Hi Lakshmi, வயிற்று வலி இருக்கிறதா அல்லது படுக்கைய..

என் மகள் 11 மாதங்கள் ஆகிறது, அவளுடைய வாய் மிகவும்..

உங்கள் கவலையைப் புரிந்துகொள்கிறோம், ஆனால் எங்களுடை..

+ Ask an expert
Varsha Karnad
Proparent

Featured Mombassador

Pregnancy

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

24X7 Parents' Partner

Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}