என் மகன் பிறந்து 45 நாட்கள் ஆகிறது. 2 மணி நேரத்திற்கு ஒரு முறை பால் தரவேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள். இரவில் தூங்கும் போது எழுப்பி பால் கொடுக்கலாமா. அல்லது குழந்தை பாலுக்காக அழும்போது பால் கொடுத்தால் போதுமா? இப்போது அவனது எடை எவ்வளவு இருக்க வேண்டும்?

Translated to English

It is 45 days since my son was born. They say they should be given milk once every 2 hours. Do not wake up and give milk while sleeping at night. Or is it enough to feed the baby while crying for milk? How much should his weight be now?

Created by
Updated on Jul 15, 2019

health Corner

Answer:
Give milk only when child cries.weight can be 3.5 to 4 kg.

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

என் குழந்தைக்கு 206 நாட்கள் ஆகிறது. பிறந்த எடை 2...

Hi Sudhasiva, ஒரு வயதில் பிறந்த எடையிலிருந்து மூன்..

வணக்கம். நன்றாக பால் குடித்து கொண்டு இருந்த எங்கள்..

Hi Vasanth, தடுப்பூசிக்கும் இதற்கும் சம்பந்தம் உண்..

என் குழந்தை பிறந்து 36 நாட்கள் ஆகிறது. பால் குடித்..

வணக்கம் நிவேதா, குழந்தைகள் கக்குவது நார்மல் தான்...

என் குழந்தை பிறந்து 4 மாதம் ஆகிறது தாய் பால் மட்டு..

Hi Aishu, 4 மாத குழந்தைகள் ஒரு நாளில் 5 முறையாவது..

+ Ask an expert
Zara
Proparent
Featured content of the day

Parentoon of the day

Lighter side of parenting

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

24X7 Parents' Partner

Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}