என் மகன் பிறந்து 45 நாட்கள் ஆகிறது. 2 மணி நேரத்திற்கு ஒரு முறை பால் தரவேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள். இரவில் தூங்கும் போது எழுப்பி பால் கொடுக்கலாமா. அல்லது குழந்தை பாலுக்காக அழும்போது பால் கொடுத்தால் போதுமா? இப்போது அவனது எடை எவ்வளவு இருக்க வேண்டும்?

Translated to English

It is 45 days since my son was born. They say they should be given milk once every 2 hours. Do not wake up and give milk while sleeping at night. Or is it enough to feed the baby while crying for milk? How much should his weight be now?

Created by
Updated on Jul 15, 2019

health Corner
Login or Signup to see Expert's response
+ Ask an expert

Always looking for healthy meal ideas for your child?

Get meal plans

Also Read

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}