என் மகளின் வயது .1 வயது 3 மூன்று மாதம் வாய் சுற்றி வெள்ளையாக உள்ளது.

Translated to English

My daughter is 1 year old and 3 is three months old around the mouth.

Created by
Updated on Feb 28, 2019

health Corner

Answer:
பூஞ்சை தொற்றாக இருக்கும். மருத்துவரை அணுகவும்

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

என் மகன் வயது 12 உயரம் குறைவாகவே உள்ளது

Hi Eswari, ஸ்கிப்பிங், ஓடுவது, குதிப்பது போன்ற உடற..

வணக்கம் டாக்டர் என் தங்கையின் குழந்தைக்கு 1 வயது 3..

Hi Gomathivijaian, குழந்தையின் மலத்தை பூச்சி இருக்..

என் மகனுக்கு ஐந்து வயது ஆகிறது இரண்டு மூன்று நாட்க..

Hi Shaikh Shahul, நிறைய காய்கறிகள், வாழைப்பழம், சா..

மூன்று வயது குழந்தைக்கு எப்படிப்பட்ட அறிவார்ந்த வி..

Hi Ritthi, புதிர் விளையாட்டுகள், படங்கள் சார்ந்த வ..

வணக்கம் நான் ராஜேஸ்வரி என் மூத்த ம..

Hi ராஜேஸ்வரி, இதற்கு நாங்கள் இண்டர்நெட்டில் தீர்வு..

+ Ask an expert

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

24X7 Parents' Partner

Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}