என் மகளுக்கு ஒன்றை வயது ஆகிறது ஒல்லியா இருக்கறா குண்டாக என்ன கொடுக்குறது pls சொல்லுங்க madam fruits எதுவும் சாப்பிட மாட்டுறா hemoglobin 8 தான் இருக்கு....

Translated to English

One of my daughters is old age is what is ollia plump What pls say pls madam fruits eat nothing Nothing is like .... hemoglobin 8

Created by
Updated on Apr 05, 2019

child-psychology Corner

Answer:
உங்கள் மகளின் எடையை குறிப்பிடுங்கள். குழந்தை நல மருத்துவரிடம் ஆலோசனை பெறலாம். மேலும் இந்த பதிவு உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும். https://www.parentune.com/parent-blog/eai-maum-uyaram-crka-parmarikka-utavum-kuippuka/4686

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

+ Ask an expert

Always looking for healthy meal ideas for your child?

Get meal plans
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}