என் மகளுக்கு ஒன்றை வயது ஆகிறது ஒல்லியா இருக்கறா குண்டாக என்ன கொடுக்குறது pls சொல்லுங்க madam fruits எதுவும் சாப்பிட மாட்டுறா hemoglobin 8 தான் இருக்கு....

Translated to English

One of my daughters is old age is what is ollia plump What pls say pls madam fruits eat nothing Nothing is like .... hemoglobin 8

Created by
Updated on Apr 05, 2019

child-psychology Corner

Answer:
உங்கள் மகளின் எடையை குறிப்பிடுங்கள். குழந்தை நல மருத்துவரிடம் ஆலோசனை பெறலாம். மேலும் இந்த பதிவு உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும். https://www.parentune.com/parent-blog/eai-maum-uyaram-crka-parmarikka-utavum-kuippuka/4686

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

என் மகளுக்கு ஒன்றை வயது ஆகிறது ஒல்லியா இருக்குறா க..

Hi Sumathi, ஒல்லியாக இருந்தாலும் ஆரோக்கியமாக இருந்..

என் குழந்தைக்கு வயது ஒன்று ஆகிறது. எடை 6கிலோ தான்..

Hi Shakila Jaffer, உங்கள் குழந்தை பிறக்கும் போது இ..

என் பாப்பாக்கு ஒன்றை வயது ஆகிறது. அவ சாப்பிடவே மா..

வணக்கம் சாயிரா, நீங்கள் சாப்பாடு கொடுக்கும் முறைய..

என் மகளுக்கு 3 மாதம் ஆகிறது நான் என் வேலை காக ஜீனி..

Hi Angel, உணவியல் நிபுணரிடம் ஆலோசனை பெறுங்கள்

+ Ask an expert

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

24X7 Parents' Partner

Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}